04:40 AM 08/12/2021
Tiếng Việt English

GIỚI THIỆU CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

 

        Chi cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh về công tác kiểm tra sau thông quan, trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp và hướng dẫn, kiểm tra công tác phúc tập hồ sơ tại các Chi cục thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan Tỉnh.

        Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của Pháp luật có liên quan với những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể tại Quyết định số 1166/QĐ-TCHQ ngày 09 tháng 06 năm 2010 của Tổng cục Hải quan.

          Chi cục gồm 02 đội chức năng là Đội Kiểm tra sau thông quan và Đội Tham mưu tổng hợp. Nhiệm vụ cụ thể của các Đội do Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh quy định. Biên chế của Chi cục do Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh quyết định trong tổng số biên chế được giao.

        Gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan luôn nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ công chức, nêu cao tinh thần thực hiện phương châm hoạt động của Ngành là “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”, góp phần cùng với Cục Hải quan Tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Hải quan. Trong suốt quá trình hoạt động, Chi cục đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cao của Chính phủ và Nhà nước.

Một vài hình ảnh trụ sở:

Phòng làm việc của Chi cục trưởng

 

Phòng làm việc Đội Kiểm tra sau Thông quan và Đội Tổng hợp

Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân