07:22 PM 19/10/2021
Tiếng Việt English

GIỚI THIỆU CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG CÁI MÉP

        Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép được thành lập ngày 03/11/2009 theo Quyết định số 2716/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan theo quy định của pháp luật.

        Ngày 31/12/2009 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép bắt đầu đi vào hoạt động theo thông báo số 3076/HQBRVT-TB của Cục Hải quan Tỉnh. Nhân sự ban đầu với 27 CBCC, trong đó gồm:
- 02 lãnh đạo cấp chi cục (01 Chi cục trưởng và 01 Phó chi cục trưởng);
- 05 lãnh đạo cấp đội (02 Đội TTHHXNK; 02 Đội Kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan; 01 Đội Tổng hợp);
- 20 nhân viên: 08 Đội TTHHXNK; 10 Đội Kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan; 02 Đội Tổng hợp

        Địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép là khu vực cảng Tân Cảng - Cái Mép. Thực hiện quản lý Nhà nước về Hải quan khi có các hoạt động xuất cảnh- nhập cảnh, xuất khẩu- nhập khẩu tại địa bàn các cảng thuộc hạ lưu sông Thị Vãi bắt đầu từ cảng INTERFLOUR trở ra cửa biển và khu trung chuyển Gò Da bao gồm: Cảng Interflour Cái Mép, Cảng Tân Cảng Cái Mép Container Terminal (TCCT), Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép  (TCIT), Cảng PV GAS, Cảng Vũng Tàu PETRO VTP, Cảng xăng dầu PETEC, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải, Cảng Quốc tế SP – SSA (SSIT), Cảng Cái Mép GEMADEPT – TERMINAL LINK, Dự án cảng tổng hợp container Cái Mép hạ và Khu chuyển tải Gò da.

Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép

 

Sơ đồ tổ chức:

Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân