05:22 AM 08/12/2021
Tiếng Việt English
12/09/2021
980
Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi Covid-19
.

CÁC VĂN BẢN VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19

 

STT Nội dung Đính kèm
1 Quyết định số 387/QĐ-HQBRVT ngày 04/06/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thành lập Tổ nghiệp vụ theo dõi, xử lý các khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19

387/QĐ-HQBRVT

2 Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 3980/TCHQ-GSQL
3 Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/092021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 105/NQ-CP
     

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân